HATEF BUILDING

پروژه ساختمان اداری  هاتف

طراحی و اجرا : HORIZON STUDIO

مکان : تهران ، جمهوری ، حافظ

متراژ زیر بنا : 1100 مترمربع

با توجه به بافت فرسوده اطراف پروژه و همچنین خواست کارفرما بر تمیز دادن طرح پروژه نسبت به آپارتمان های همسایه برآن شدیم تا طرحی مدرن با استفاده از ترکیب سنگ و چوب به وجود آوریم.

اهداف پروژه :

1. طراحی مدرن

2. بیشترین دید و دریافت نور

نورپردازی پروژه در شب مخصوصا در قسمت لوور های عمودی این مجموعه را از سایر همسایه های خود مجزا میکند.